Montaż okna w warstwie ocieplenia

Montaż okna w ociepleniu wymaga odpowiedniego przygotowania ścian, do których mocowane będą kolejne elementy zestawu.

Montaż okna w warstwie ocieplenia

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić powierzchnię ścian w miejscach montażu systemu,  a występujące ubytki wyrównać zaprawą murarską, tak aby zapewnić maksymalną powierzchnię styku pomiędzy murem a profilami instalacyjnymi. Wszystkie ościeża zostały następnie oczyszczone szczotką, z zebranego kurzu.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie muru w miejscach montażu specjalnym primerem AT140. Pas podkładu o szerokości 90mm należy nanieść ścianę miękkim pędzlem.

Dodaj komentarz