Jak sprawdzić izolacyjność akustyczną okna?

Hałas to wszechobecne zjawisko, na jego negatywne skutki są narażeni w szczególności mieszkańcy dużych miast. Odpowiednio dobrana stolarka okienna w kluczowym stopniu wpływa na poziom ochrony wnętrza mieszkania przed odgłosami otoczenia.

Wbrew pozorom sama szyba o właściwościach tłumiących nie jest wystarczającą barierą dla szkodliwych dźwięków.

Hałas nie jest zjawiskiem jednorodnym. Rozmowa, szum miejskiej komunikacji czy dźwięk syreny to dźwięki o różnej wysokości tonów, które wyraża się w hercach (Hz). Ludzkie ucho rejestruje dźwięki o częstotliwości od 16 do 20000 Hz. Tak na prawdę jednak długotrwała ekspozycja na dźwięki mniej zauważalne dla ludzkiego ucha może mieć bardziej negatywny wpływ na zdrowie niż krótkotrwały hałas o wysokiej częstotliwości.

Źródłem dyskomfortu jest często stolarka okienna o zbyt słabej izolacyjności akustycznej. Właściwość ta jest określana dla całego okna w odniesieniu do różnicy pomiędzy poziomem dźwięku na zewnątrz a poziomem dźwięku odbieranego w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Według normy PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy, a w pokojach przeznaczonych na naukę lub pracę – 35 dB.

Jak sprawdzić izolacyjność akustyczną okna?

Ważnym parametrem określającym izolacyjność akustyczną przegród budowlanych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw podawany w decybelach. Należy jednak pamiętać, że nie jest on miarodajny, gdyż nie uwzględnia źródeł hałasu i może pełnić jedynie funkcję pomocniczą. Do oceny izolacyjności akustycznej okien stosowane są jednoliczbowe wskaźniki RA1 (Rw+C) oraz RA2 (Rw+Ctr). Pierwszy z nich uwzględnia dźwięki o wysokich częstotliwościach, na przykład ruch autostradowy czy lotnisko. Z kolei drugi – dźwięki o niskiej częstotliwości, jak na przykład komunikacja miejska czy kolej niskich prędkości. Zjawisko izolacyjności akustycznej w przypadku okien jest często kojarzone z szybą, jednak wskaźnik Rw (C; Ctr) jest każdorazowo określany dla całej konstrukcji okiennej.

Okno to przegroda niejednorodna, złożona z szeregu elementów konstrukcyjnych o różnych właściwościach akustycznych. Szyba zajmuje czasem nawet powyżej 75% jego powierzchni, jednak pomimo tego nawet zestawy szybowe o najlepszych parametrach tłumienia dźwięku mogą nie dać oczekiwanej ochrony. Dlatego na naszych oknach przeprowadzamy setki badań z uwzględnieniem niemal wszystkich dostępnych rodzajów szklenia.

Kompleksowe badania przeprowadzane na oknach Schüco z tworzywa sztucznego (PVC) ułatwiają właściwy dobór rozwiązań o izolacyjności od Rw 33 do 48 dB z odpowiednimi współczynnikami korekcyjnymi C i Ctr umożliwiającymi ocenę parametrów RA1 i RA2.

Wentylacja kontra ochrona akustyczna?

Większość okien jest wyposażona w system mikrowentylacji, umożliwiającej zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu we wnętrzach. Jej zastosowanie oznacza otwarcie okna, a więc całkowity brak ochrony akustycznej. W tym celu stosuje się również różnego rodzaju nawiewniki, które także w bardzo istotny sposób wpływają na właściwości tłumiące okna. Nowoczesne rozwiązania pozwalają jednak zniwelować negatywny wpływ wentylacji naturalnej na izolacyjność akustyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *