Jak dobrać i usytuować okna dachowe

Okna dobrze spełniają swoje funkcja, jeśli dostarczają odpowiednią ilość światła i powietrza do pomieszczenia oraz zapewniają dobrą widoczność.

Informacje, jaj prawidłowo zamontować okna w połaci dachowej można znaleźć w przepisach i instrukcjach montażu.

  • Wysokość od podłogi. W budynkach o kondygacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem odl
    egłość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. MSWiA). Zgodnie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a “górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą”.


    Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepiej będzie doświetlone pomieszczenie.


  • Wysokość montażu okna z nawiewnikami. Zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 343/96 -“… nawiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika”.


    Nawiewniki zwykle umieszczone są w górnej części ościeżnicy.Aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować sie na wysokości 220 cm.


Zalecany montaż okien na poziomie 110 –140 cm od podłogi spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Montaż okien na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na oknie dachowym. Zastosowanie dolnej klamki pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien.

Widok jak dobrać i usytuować okna dachowe

Schemat jak dobrać i usytuować okna dachowe

Dobór wielkości okna

Wielkość okna dachowego zależy od:

  • powierzchni przeszklenia,
  • rodzaju pomieszczenia.

Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:1 – kąta nachylenia dachu.

Wizualizacja jak dobrać i usytuować okna dachowe

Zobacz jak dobrać i usytuować okna dachowe

Wysokość okna zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa. Usytuowanie okna w dachu Decydując o umiejscowieniu okien dachowych musimy brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zastosowanie jednego dużego okna.

Usytuowanie okna w dachu

Decydując o umiejscowieniu okien dachowych musimy brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zastosowanie jednego dużego okna.

autor: opracowanie: Redakcja, źródło: Fakro

Dodaj komentarz