Co to jest ciepłe okno?

Jakość izolacyjności cieplnej okna określa współczynnik przenikania ciepła U. Charakteryzuje on wielkość strat ciepła, które spowodowane są różnicą między temperaturą wewnątrz pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz. Może być wyznaczany metodą pomiarową lub bardziej uniwersalną (prostszą i szybszą) metodą obliczeniową według odpowiedniego wzoru. Na wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna składa się wypadkowa wartości U dla ramy (Ur) i szyby (Uos,) oraz wartość tzw. mostka termicznego.

Największy wpływ na poziom temoizolacyjności okna ma współczynnik przenikania ciepła przez szyby Uos. Zależy on od składu chemicznego i struktury szyb, jak również od konstrukcji całego wkładu szybowego.

Co jest dzisiaj standardem?

  • Są to wkłady dwuszybowe typu 4–16–4T (szyba termo), zbudowane z dwóch tafli szkła o grubości 4mm oddzielonych 16 mm ramką dystansową, gdzie przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest argonem. Jedna z szyb (4T) pokryta jest cienką powłoką niskoemisyjną.
    Wkład o takiej budowie charakteryzuje się współczynnikiem Uos = 1,0 W/m²K (wg EN 674). W ofercie wielu firm znaleź można przeszklenia o lepszych parametrach, które mają współczynnik Uos na poziomie 0,6 W/m²K.
  • Nowością są wkłady trzyszybowe o budowie 3T-16-3-16-3T, dla których wartość Uos wynosi 0,5 W/m²K. Do ich wypełnienia używa się argonu, dlatego dostępne są już za niewielką dopłatą. Jest to optymalne rozwiązanie dla klientów, którzy przy ograniczonym budżecie nie chcą rezygnować z energooszczędnych rozwiązań.

Współczynnik U podawany jest dla całego okna, co wprowadza w błąd

  • Niestety należy podkreślić, iż współczynnik przenikania ciepła dla szyby jest często podawany jako współczynnik U dla całego okna, co jest poważnym nadużyciem. Nie uwzględnia on bowiem jakości termicznej ramy okiennej, której udział w całkowitej powierzchni okna wynosi zwykle 30, a czasami nawet 50%.

Szerokość profila jest ważniejsza niż ilość komór

  • We wszystkich rodzajach rozwiązań konstrukcyjnych okien, a w szczególności w ramach okiennych z PVC, największy wpływ na ich jakość termiczną ma szerokość profili, a nie jak się powszechnie sądzi ilość komór. Pięciokomorowy system o szerokości 73 mm będzie miał bowiem lepsze parametry cieplne niż system sześciokomorowy o szerokości 65mm.

Materiał, którym wzmocniony jest profil

  • Ponadto o izolacyjności termicznej ramy okiennej decyduje materiał, z którego wykonane są wzmocnienia niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej sztywności profili. Większość okien PVC wzmacniana jest stalą, która nie jest dobrym izolatorem ciepła.

Przykładowo okno o wymiarach 1165×1435, wykonane na profilu pięciokomorowym o szerokości 73mm, wzmocnione stalą, z wkładem szybowym Uos = 1,0 W/m²K osiąga współczynnik przenikania ciepła Uokna na poziomie 1,27 W/m²K.
To samo okno, ale z zastosowaniem wzmocnień termicznych w ramie okiennej i wkładu szybowego Uos = 0,5 W/m²K, osiąga wartość Uokna na poziomie 0,83 W/m²K. Oznacza to poprawę izolacyjności termicznej o 35%!

opracowanie: Redakcja, źródło: M&S

Dodaj komentarz