Co czyni okno ciepłym?

Współczesna branża budowlana stawia przed producentami materiałów coraz większe wymagania. Obecnie to potrzeby klientów wyznaczają kierunek, a niewątpliwie jednym z głównych trendów ostatnich lat jest dążenie do budownictwa energooszczędnego.

Ma to ogromne znaczenie w branży stolarki okiennej, ponieważ w głównej mierze to od parametrów izolacyjnych okien w znacznej mierze zależy bilans energetyczny budynku. Niewątpliwym hitem tego sezonu są okna o ponad 30% lepszych parametrach izolacyjnych niż inne dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku.

Podstawowym parametrem, który pozwala określić izolacyjność termiczną okna jest współczynnik przenikania ciepła określany literą U. Według normy maksymalna wartość współczynnika U dla okien z PCW mieści się w przedziale 1,7-1,8 W/(m²·K).

Im niższy jest współczynnik, tym izolacyjność termiczna okna jest lepsza. Wykonując okno z nowej generacji profili przy zastosowaniu standardowych wzmocnień stalowych i pakietu szybowego o współczynniku Ug = 0,8 W/(m²·K) uzyskujemy wartość współczynnika przenikania ciepła całego okna Uw = 0,93 W/(m²·K). Natomiast przy wzmocnieniach termicznych i pakiecie szybowym o Ug = 0,5 W/(m²·K) współczynnik całego okna wynosi zaledwie 0,73 W/(m²·K) (dla okna o wymiarach 1230mm x 1480mm).

opracowanie: Redakcja, źródło: polskieokna.pl

Dodaj komentarz